Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/). [więcej na stronie SzJO]


 


Data publikacji: 15 maja 2020