WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE WYBIERANIA FORMY EGZAMINU

W związku z zapisem § 5 Uchwały nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. certyfikacji biegłości językowej  dotyczącej organizacji egzaminów językowych  w sesji letniej 2020, stanowiącym że: „Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.”, informujemy że osoby, które zapisały się na ustny egzamin zdalny z języka obcego, a następnie zarejestrują się również na pełny egzamin certyfikacyjny, ZOSTANĄ Z NIEGO ADMINISTRACYJNIE WYREJESTROWANE.Data publikacji: 16 czerwca 2020