II tura rejestracji na lektoraty w semestrze zimowym – 14.09.2020 – 10.10.2020

Informujemy, że w związku z przedłużeniem rekrutacji na UW, uległy zmianie terminy kolejnych tur rejestracji na lektoraty w semestrze zimowym:

II tura rejestracji – 14.09.2020 – 10.10.2020 (limit wydanych żetonów 60xLEK)

od 28.09.2020 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.

16.10.2020 – 18.10.2020 – dodatkowa tura rejestracji z możliwością rejestracji na drugi lektorat (limit wydanych żetonów 120xLEK)

III tura rejestracji – 26.10.2020 – 29.10.2020

Student rejestruje się samodzielnie przez stronę rejestracji żetonowej


 


Data publikacji: 03 sierpnia 2020