Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021 – ważne informacje dla zdających

Na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej znajdują się następujące informacje odnośnie egzaminów certyfikacyjnych:

  1. Opis formy egzaminu
  2. Przelicznik punktów na ocenę
  3. Przykładowe zadania pokazujące strukturę egzaminu (w j. polskim)
  4. Przykładowe zadania części pisemnej zdalnego egzaminu certyfikacyjnego
  5. Przykładowe zadania części ustnej zdalnego egzaminu certyfikacyjnego
  6. Instrukcja techniczna egzaminu certyfikacyjnego w formie zdalnej

 

Uchwała nr 7 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia formy egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [.pdf]

 

Komunikat Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, dotyczący zmian w egzaminach certyfikacyjnych [link]


 


Data publikacji: 21 stycznia 2021