Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków popularnych – 01.07.2020 – 07.07.2020 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE REŻIMU SANITARNEGO
01 lipca 2020

W powyższym terminie studenci będą mogli samodzielnie zarejestrować się, poprzez stronę rejestracji żetonowej, na pełny egzamin z języków popularnych (część pisemna stacjonarnie w reżimie sanitarnym plus część ustna zdalnie). Po zdaniu tego egzaminu będzie można wystąpić o wystawienie certyfikatu [więcej]

 

Wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19

egzamin pisemny prowadzony w pomieszczeniach Uniwersytetu Warszawskiego [więcej]


 

Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, albo ustny egzamin zdalny albo pełny egzamin certyfikacyjny.

W związku z zapisem § 5 Uchwały nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. certyfikacji biegłości językowej  dotyczącej organizacji egzaminów językowych  w sesji letniej 2020, stanowiącym że: „Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.”, informujemy że osoby, które zapisały się na ustny egzamin zdalny z języka obcego, a następnie zarejestrują się również na pełny egzamin certyfikacyjny, ZOSTANĄ Z NIEGO ADMINISTRACYJNIE WYREJESTROWANE.


Student zdaje egzamin poprawkowy zgodnie z wybraną przez siebie formułą egzaminu w sesji letniej.


 


Rok akademicki 2020/2021
30 czerwca 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną, zajęcia językowe w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października 2020 r. [więcej informacji]


 


WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE WYBIERANIA FORMY EGZAMINU
16 czerwca 2020

W związku z zapisem § 5 Uchwały nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. certyfikacji biegłości językowej  dotyczącej organizacji egzaminów językowych  w sesji letniej 2020, stanowiącym że: „Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.”, informujemy że osoby, które zapisały się na ustny egzamin zdalny z języka obcego, a następnie zarejestrują się również na pełny egzamin certyfikacyjny, ZOSTANĄ Z NIEGO ADMINISTRACYJNIE WYREJESTROWANE.Testy poziomujące on-line są już otwarte
26 maja 2020

Studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka [więcej]


 


Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym
15 maja 2020

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/). [więcej na stronie SzJO]


 


Dla osób spoza UW
17 kwietnia 2020

Ze względu na stan epidemii, jesteśmy zmuszeni maksymalnie ograniczyć liczbę osób przystępujących do egzaminów językowych. W związku z tym, osoby spoza UW, nie będą miały możliwości zarejestrowania się na egzamin językowy, ani w sesji letniej, ani w jesiennej.