Rejestracja na kursy wakacyjne
31 maja 2021

Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w kursach wakacyjnych, będą mieli możliwość samodzielnego zarejestrowania się, podczas otwartych tur rejestracji:

 • Szkoła Języków Obcych UW10.06.2021 – 28.06.2021 (I tura), 06.07.2021 – 09.07.2021 (II tura), 23.08.2021 – 02.09.2021 (III tura) [oferta]
 • Szkoła Języków Wschodnich UW04.06.2021 – 01.07.2021 (I tura), 05.07.2021 – 06.07.2021 (II tura), 02.09.2021 – 05.09.2021 (III tura) [oferta]


Co trzeba wiedzieć przed zarejestrowaniem się na lektoraty
26 maja 2021
 • Studentowi UW na studiach pierwszego stopnia i na jednolitych studiach magisterskich przysługuje 240 żetonów lektoratowych (typ LEK), bez względu na to, na ilu kierunkach studiuje lub studiował.
 • Studentowi UW na studiach drugiego stopnia przysługuje 30 żetonów lektoratowych (typ LEK2)
 • Po przekroczeniu tego limitu, za kolejne zajęcia naliczana jest opłata. System informuje o tym dwukrotnie podczas dokonywania rejestracji
 • Dokonanie rejestracji płatnej jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty
 • Rejestracja na zajęcia oznacza wydanie określonej liczby żetonów (lub PLN).
 • Jeśli student nie wyrejestruje się z zajęć w terminie otwartej rejestracji, to nawet jeśli nie będzie uczęszczał na zajęcia, utraci te żetony (lub PLN) bezpowrotnie
 • Rezygnacja z zaliczenia nie powoduje wyrejestrowania, w związku z tym student traci żetony za dany semestr. Jeśli rejestracja dotyczyła lektoratu rocznego, to system mimo rezygnacji z zaliczenia przedłuży ją na semestr letni. Należy zadbać o samodzielne wyrejestrowanie przed semestrem letnim.
 • Nie można realizować po raz drugi e-lektoratu na tym samym poziomie, jeśli w systemie widnieje ocena pozytywna zaliczająca lektorat na tym poziomie
 • Powyższe dotyczy także e-lektoratów oferowanych na tym samym poziomie przez różne jednostki, np. e-lektoraty o kodzie 4101-ANGSB1.a i 4024-ANGSB1.1.a to te same kursy
 • Lektorzy/wykładowcy nie zapisują, ani nie wyrejestrowują z zajęć. W sprawach wyjątkowych należy zgłaszać się do Biura Innowacji Dydaktycznych jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl
 • Wnioski dotyczące ewentualnego dorejestrowania/wyrejestrowania należy zgłaszać niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć
 • Wydziały nie są oferentem zajęć z języków obcych, dlatego wszelkie sprawy administracyjne należy kierować pod adres jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl

I tura rejestracji na lektoraty w semestrze zimowym – 01.06.2021 (od godz. 21.00)-29.06.2021 (do godz. 23.59)
24 maja 2021

Podczas otwartej tury rejestracji wszyscy studenci, zainteresowani uczestnictwem w lektoratach językowych w semestrze zimowym r.a. 2021/2022, będą mogli samodzielnie zarejestrować się na wybrany lektorat. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony rejestracji żetonowej


Studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka.

Test dotyczy kursów na poziomie B1 i wyższych.

Test ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji co do poziomu zajęć, oferowanych studentowi UW w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych [więcej]


 


I tura rejestracji na lektoraty B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia (studia stacjonarne) – 08.06.2021 (od godz. 21.00)-29.06.2021 (do godz. 23.59)
18 maja 2021

Szanowni Państwo,

W związku z pozytywną oceną zajęć językowych sprofilowanych dziedzinowo na poziomie B2+ przewidzianych dla studentów studiów drugiego stopnia, oferowanych w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego w ramach programu pilotażowego, uprzejmie informuję, że powyższe zajęcia wchodzą w zakres regularnej oferty lektoratowej i będą kontynuowane w roku akademickim 2021/2022.
Pierwsza tura rejestracji na zajęcia językowe na poziomie B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia – 08.06.2021 – 29.06.2021
Studenci rejestrują się przez stronę rejestracji żetonowej
Wszystkim uprawnionym studentom zostały przyznane w systemie USOS żetony typu LEK2 (30 żetonów na 30 godzin zajęć językowych).

Lektoraty B2+ na studiach drugiego stopnia są zajęciami nieobowiązkowymi.

Oferowane zajęcia językowe na B2+ są zaliczane na ocenę. Maja przypisane punkty 3 ECTS.

Są to zajęcia językowe, a nie przedmiot w języku obcym. Jeżeli studenci są zobowiązani zaliczyć ogun w języku obcym lub spec. w języku obcym to takie zajęcia zaliczają wymóg opanowania języka na poziomie B2 + o ile dla tego przedmiotu oprócz przedmiotowych efektów uczenia się są sformułowane językowe efekty uczenia się.

Dla lektoratu na poziomie B2+ przypisane są tylko językowe efekty uczenia się. Co do zasady taki lektorat nie powinien zaliczać, być stosowany do zaliczenia, OGUNu lub specu.

W razie pytań prosimy o kontakt: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl

Poza wyżej wspomnianymi zajęciami, którymi można rozliczyć wymóg opanowania j. obcego na poziomie B2+,  są zgodnie z zarządzeniem rektora oguny w językach obcych, oraz wykłady specjalizacyjne i inne zajęcia prowadzone w językach obcych dla których sformułowano językowe efekty uczenia.Dodatkowy żeton egzaminacyjny
05 października 2020

Informujemy, że student UW może  otrzymać dodatkowo bezpłatny żeton egzaminacyjny, jeżeli spełnia wszystkie poniższe warunki:

– zdał egzamin językowy w formie zdalnej i uzyskał ocenę pozytywną;

– chce wykorzystać przyznany żeton na egzamin pełny certyfikacyjny;

– wykorzystał już dwa przysługujące żetony egzaminacyjne.

W celu otrzymania żetonu, prosimy o kontakt mailowy – jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl


 


Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym
15 maja 2020

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/). [więcej na stronie SzJO]