WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE WYBIERANIA FORMY EGZAMINU
16 czerwca 2020

W związku z zapisem § 5 Uchwały nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. certyfikacji biegłości językowej  dotyczącej organizacji egzaminów językowych  w sesji letniej 2020, stanowiącym że: „Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.”, informujemy że osoby, które zapisały się na ustny egzamin zdalny z języka obcego, a następnie zarejestrują się również na pełny egzamin certyfikacyjny, ZOSTANĄ Z NIEGO ADMINISTRACYJNIE WYREJESTROWANE.Testy poziomujące on-line są już otwarte
26 maja 2020

Studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka [więcej]


 


Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego w trybie zdalnym
15 maja 2020

Poniższa procedura zdalnego przeprowadzania przez SzJO UW egzaminów doktorskich z języka obcego, dla osób którym otworzono przewód doktorski w tzw. starym trybie, została opracowana na podstawie Zarządzenia nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://www.uw.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-i-zaliczen-w-trybie-zdalnym/). [więcej na stronie SzJO]


 


Dla osób spoza UW
17 kwietnia 2020

Ze względu na stan epidemii, jesteśmy zmuszeni maksymalnie ograniczyć liczbę osób przystępujących do egzaminów językowych. W związku z tym, osoby spoza UW, nie będą miały możliwości zarejestrowania się na egzamin językowy, ani w sesji letniej, ani w jesiennej.


 


KOMUNIKAT
16 marca 2020

W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI UW, BIURO JEST NIECZYNNE DO ODWOŁANIA, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY – jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl


 


Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW
11 marca 2020
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.
Zarządzenie dotyczy m.in.:
  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.