Automatyczne przerejestrowanie na semestr letni

Lektoraty tradycyjne (składające się wyłącznie z zajęć w klasie) oraz półinternetowe

(składające się w połowie z zajęć w klasie i w połowie z zajęć prowadzonych przez Internet)

odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy,

ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE PRZEPISANI NA SEMESTR LETNI

(nawet pomimo braku żetonów, w takim przypadku zostanie naliczona płatność – 1026,60 PLN)

Studenci, którzy nie chcą kontynuować nauki w semestrze letnim,

powinni samodzielnie wyrejestrować się podczas tury rejestracji 


Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009, a także zgodnie ze standardami kształcenia

oraz planami i programem studiów, studenci studiów podyplomowych,

mogą korzystać z lektoratów języków obcych, wyłącznie za odpłatnością.


E-lektoraty oraz kursy w pełni internetowe odbywają się w cyklach semestralnych

Rejestracja na początku semestru letniego umożliwia zmianę grupy tradycyjnej i półinternetowej

oraz zapisanie się na nowy kurs semestralny lub roczny, zaczynający się w połowie roku