Lektoraty PW

Na podstawie & 3 ust. 1 Umowy o współpracy, studenci UW odbywający studia równolegle na Politechnice Warszawskiej oraz studenci PW studiujący równolegle na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli ubiegać się o uznanie zaliczenia lektoratu języka uzyskanego na jednej uczelni, do osiągnięć zdobytych na drugiej uczelni [pismo_Prorektor UW]


Studenci zainteresowani przepisaniem oceny na zaliczenie lektoratu lub winni przedstawić w Szkole Języków Obcych UW (na dyżurze u kierownika stosownego zakładu językowego) kartę egzaminacyjną (indeks), z odpowiednim wpisem (przedmiot, poziom według ESOKJ, ocena).

Zaliczenie lektoratu lub na PW, będzie odnotowany w zakładce „DECYZJE”, w systemie USOS.