Ogólne zasady

  • Rejestracja na egzaminy z języków obcych odbywa się WYŁĄCZNIE przez stronę rejestracji żetonowej
  • Studenci nie zarejestrowani na egzamin przez Internet, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.
  • Internetowa rejestracja na egzamin odbywa się w oznaczonych turach.
  • Na mocy Zarządzenia nr 4 Rektora UW, studenci kierunków filologicznych, językoznawczych i kulturoznawczych, przystępują do egzaminu certyfikacyjnego z języka innego niż język kierunkowy.
  • W systemie USOS nie ma technicznie możliwości zapisania się (od strony studenta) na dwa egzaminy w tej samej sesji egzaminacyjnej.

Studenci, którzy chcą zdawać – w tej samej sesji egzaminacyjnej – dwa egzaminy językowe,

powinni najpierw samodzielnie zarejestrować się na jeden egzamin,

a następnie skontaktować się mailowo z Biurem

  •  Aby zarejestrować się na egzamin student musi dysponować kontem i hasłem dostępu
  • Studenci, którzy rejestrowali się na zajęcia językowe i wf, przy rejestracji na egzamin posługują się tym samym hasłem co przy rejestracji na przy rejestracji na zajęcia.
  • Oferta egzaminacyjna oraz informacje dotyczące trybu rejestracji i warunków przystąpienia do egzaminu widnieją na stronie rejestracji żetonowej
  • INFORMACJE ORAZ OFERTA MOGĄ BYĆ PRZEGLĄDANE NAWET BEZ HASŁA