Opis testów poziomujących

I. Studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka.

Test dotyczy kursów na poziomie B1 i wyższych.

Test ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji co do poziomu zajęć, oferowanych studentowi UW w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych.

TESTY POZIOMUJĄCE BĘDĄ OTWARTE W PONIŻSZYCH TERMINACH

11.01.2021 – 26.02.2021

17.05.2021 – 29.06.2021

05.09.2021 – 05.11.2021


Ze względu na podwójną migrację danych,

test poziomujący należy wykonać,

co najmniej na dwa dni przed rejestracją.


II. Testy zamieszczone na platformie Kampus, administrowanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW,  są dostępne, przed i w trakcie kolejnych tur rejestracji na lektorat, po zalogowaniu i podaniu numeru PESEL jako identyfikatora oraz hasła wygenerowanego przez dziekanat (lub hasła podanego w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów – w procesie rekrutacji na studia)


PO ZAKOŃCZENIU PRACY NAD TESTEM, WYNIK TESTU NALEŻY PORÓWNAĆ

Z PROGAMI PUNKTOWYMI ORAZ ZALECANYM POZIOMEM LEKTORATU


Przed rozpoczęciem rejestracji na lektorat student jest zobowiązany

do samodzielnego sprawdzenia czy wynik testu poziomującego jest już w systemie.

W tym celu student powinien zalogować się na stronie rejestracji żetonowej

i wybrać konkretną grupę lektoratową, do której chce uczęszczać


III. Testu nie muszą wykonywać studenci, którzy chcą się zarejestrować na lektoraty z języków innych niż angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

IV. Studenci UW powinni logować się za pomocą swojego numeru PESEL. koniecznie w okienku „LOGOWANIE DLA STUDENTÓW” (w przeciwnym razie wynik nie przemigruje do systemu)

V. Osoby, które po raz pierwszy logują się na platformie Kampus  gdzie znajdują się testy poziomujące, w formularzu (zakładka Modyfikuj profil) powinny wypełnić wyłącznie następujące pola:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • miasto,
 • opis (tu można wpisać dowolne słowo),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Test składa się z dwóch części: część pierwsza czyli rozumienie słowa pisanego (pytania 1-10) i część druga – użycie języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia codziennego, znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70).

 • za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, zatem maksymalny wynik za wykonanie testu to 70 punktów,
 • w każdej części zadania ułożone są według wzrastającego stopnia trudności,
 • test można wykonać tylko jeden raz,
 • nie można wracać do już wykonanych zadań,
 • na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut,
 • raz rozpoczęty test należy wykonać do końca tej samej sesji,
 • po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, należy przejrzeć cały test, a następnie zatwierdzić go i zakończyć.
 • po zakończeniu testu system poinformuje o uzyskanym wyniku,
 • test będzie wiarygodny tylko wtedy, jeśli zostanie wykonany samodzielnie, bez pomocy żadnych materiałów, w tym słowników
 • po przekroczeniu limitu czasu (60 minut), test zostanie wyłączony automatycznie

VII. Przesyłanie wyników testów do systemu rejestrującego na lektoraty odbywa się podczas migracji danych, proszę sprawdzić godziny migracji na pierwszej stronie formularza, rejestracja na lektorat jest możliwa dopiero wtedy, gdy wynik testu znajduje się w systemie rejestrującym

VIII. Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomującym – testy-poziom@uw.edu.pl