Osoby niepełnosprawne

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW (BON) jest jednostką UW oferującą szereg usług, mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Przykładowe rozwiązania mogą polegać na przedłużeniu czasu podczas oferowanych w ramach kursów form sprawdzania wiedzy z uwagi na wolniejszą technikę czytania spowodowaną niesprawnością wzrokową lub zmniejszoną sprawnością ruchową rąk.

Jeśli Twoja niesprawność lub choroba utrudnia Ci pełny dostęp do wybranego kursu – skontaktuj się z BON. Po zweryfikowaniu Twojej sytuacji zdrowotnej, zaproponujemy rozwiązania wyrównujące Twoje szanse w dostępie do naszej oferty.