Płatności

Jeżeli student wykorzystał już w toku studiów przysługujące mu żetony, to może dalej uczestniczyć w zajęciach, pod warunkiem wniesienia opłaty. W takim przypadku, podczas dokonywania rejestracji, system USOS udzieli studentowi stosownej rejestracji.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (w semestrze zimowym ostatnia rata płatna najpóźniej do 15 stycznia, w semestrze letnim do 31 maja), w tym celu należy wypełnić odpowiedni druk (do pobrania TUTAJ) i przedstawić go w Biurze ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych

(w okresie pandemii, kiedy Biuro działa wyłącznie zdalnie, bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza na adres jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl)