Płatności

Jeżeli student wykorzystał już w toku studiów przysługujące mu żetony, to może dalej uczestniczyć w zajęciach, pod warunkiem wniesienia opłaty. W takim przypadku, podczas dokonywania rejestracji, system USOS udzieli studentowi stosownej rejestracji.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, w tym celu należy wypełnić odpowiedni druk (do pobrania TUTAJ) i przedstawić go w Biurze ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych.