Progi punktowe

Progi punktowe dla języka angielskiego:

Wynik – liczba punktów Proponowany poziom lektoratu
poniżej 15 pkt Poniżej poziomu A2
16 – 34 pkt Kurs języka na poziomie A2
35 – 50 pkt Kurs języka na poziomie B1
51 – 64 pkt Kurs języka na poziomie B2
65- 70 pkt Kurs języka na poziomie C1

 

Progi punktowe dla pozostałych języków:

Wynik – liczba punktów Proponowany poziom lektoratu
poniżej 11 pkt Kurs języka obcego na poziomie poniżej A2
11 – 20 pkt Kurs języka obcego na poziomie A2
21 – 40 pkt Kurs języka obcego na poziomie B1
41 – 60 pkt Kurs języka obcego  na poziomie B2
61 – 70 pkt Kurs języka obcego na poziomie C1