Program MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej), na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.


Studenci programu MOST rejestrują się i biorą udział w zajęciach z języków obcych,

na tych samym zasadach, co studenci Uniwersytetu Warszawskiego


Więcej informacji na temat programu MOST

Program MOST koordynuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna