Projekty

DIALANG

System testów językowych on-line DIALANG pozwala na sprawdzenie poziomu biegłości językowej studenta i wybranie kursu o odpowiednim poziomie zaawansowania. Indywidualni użytkownicy mogą bez ograniczeń korzystać z tych testów na swoich domowych komputerach, jeżeli zechcą postąpić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie. Logo UW umieszczone na stronie oznacza, że studenci i pracownicy korzystający dotychczas z systemu testów on-line przyczynili się do postępu prac nad ich kolejnymi, ulepszonymi wersjami.

DIALANG (strona www), finansowany z funduszy Komisji Europejskiej, jest projektem, mającym na celu opracowanie spójnego systemu testów diagnostycznych w 14 językach europejskich, opartych na skali poziomów biegłości językowej zawartych w „Common European Framework of Reference for Learning, Teaching and Assesment” opracowanych prze Radę Europy. System jest już powszechnie dostępny za darmo.

Uzyskując dostęp do systemu testów, studenci UW, będą mogli samodzielnie dokonać oceny swojej kompetencji językowej. Dzięki temu będą mogli zapisać się na zajęcia językowe na odpowiednim poziomie. Poziomy lektoratów oferowanych na UW określane są według tej skali biegłości. Studenci mogą dokonywać systematycznej samooceny postępów czynionych w nauce języków obcych.

System DIALANG dostarcza korzystającym z tej usługi również informacji zwrotnej, którą można będzie wydrukować i przechowywać dla celów porównawczych. Test oferuje pełną ocenę kompetencji językowej testowanego, dostarcza cennych informacji na temat opanowania sprawności słuchania, czytania i pisania, a także gramatyki i słownictwa.

Rozwiązanie testu trwa około jednej godziny i daje szanse sprawdzenia się, doskonalenia swoich kompetencji, a także przećwiczenia nowych form testowania.


MOLAN

Tu europejski projekt sieciowy, realizowany w ramach programu Lifelong Learning, kórego realizację zaplanowano na lata 2007-2010. W działania tego projektu jest zaangażowanych ponad 40 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw europejskich jak również 4 główne orgnizacje: European Language Council (CEl/ELC), European University Foundation (Campus Europae), EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) oraz CILT, UK National Centre for Languages. Głównym celem projektu MOLAN jest zachęcenie młodych Europejczyków do poznawania ludzi z innych krajów, odkrywania ich kultur oraz do doskonalenia znajomości języków obcych.


PICTURE

Portfolio Intercultural Communication: Towards Using Real Experiences jest projektem Unii Europejskiej, Socrates – Lingua 2, który rozpoczął się w roku 2004 a zakończył w 2007. Uczestniczyło w nim 18 europejskich instytucji, w ty, Uniwersytet Warszawski. Celem projektu jest przygotowanie samodzielnego kursu przybliżającego problematykę komunikacji międzykulturowej w 5 językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Kurs stworzony został w dwóch wersjach: dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Centralną częścią kursy były wywiady z obcokrajowcami, przeprowadzane na podstawie kwestionariuszy dotyczących wybranych zagadnień międzykulturowych.


COMMON FRAMEWORK OF REFERENCE FOR PROFESSIONAL LANGUAGE AND COMMUNICATION COMPETENCES – CEFPRO

To projekt mający na celu stworzenie wyspecjalizowanych profili językowych. Mają one odpowiadać na bieżące potrzeby nauczycieli języków obcych. Dzięki niemu będą oni w stanie precyzyjnie zaprojektować kursy językowe, skierowane do poszczególnych grup zawodowych (prawników, lekarzy, inżynierów itd.). Analiza potrzeb będzie wynikiem wywiadów, przeprowadzanych wśród firm z poszczególnych sektorów. Planuje się organizację pilotażowych seminariów, na których nauczyciele będą mieli możliwość nauczenia się, w jaki sposób właściwie skorzystać z założeń projektu. Projekt ten opiera się na EUROPEJSKIM SYSTEMIE OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (ESOKJ).


LANGUAGE NETWORK FOR QUALITY ASSURANCE – LANQUA

LANQUA – to projekt przewidziany na lata 2007-2010, w których zaangażowanych było 63 partnerów z 31 krajów europejskich, mający na celu budowanie europejskich sieci skoncentrowanych wokół zagadnień językowych, którego celem jest zapewnianie stale wyższej jakości nauczania języków obcych. Projekt ten finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej – Lifelong Learning.