Rejestracja studentów

Aby uczestniczyć w lektoratach oferowanych przez upoważnione jednostki UW,

należy zarejestrować się na zajęcia przez internet w ramach rejestracji żetonowej.

Osoba, która nie jest zarejestrowana na zajęcia w systemie USOS, nie ma prawa uczestniczyć w nich.

Dotyczy to zarówno studentów kontynuujących naukę, jak i zapisujących się na zajęcia po raz pierwszy, a także osób spoza UW.

Studenci, którzy chcą zarejestrować się na dwa lektoraty,

mogą się zarejestrować na drugi lektorat, dopiero w dodatkowej turze rejestracji

(limit żetonów na turę – 120xLEK – dotyczy rejestracji na semestr zimowy)

Technicznie nie ma możliwości zarejestrowania się na dwa lektoraty o tym samym poziomie zaawansowania

(z tego samego języka)


Tura rejestracji na lektoraty w semestrze letnim – 

II tura (korekty) – 25.02.2021 – 01.03.2021

OFERTA LEKTORATOWA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE WWW

 1. Osoby, które bardzo dobrze znają język i spełniają warunki egzaminacyjne mogą bez uczestnictwa w zajęciach przystąpić do egzaminu, a przysługujące godziny wykorzystać na naukę innego języka  lub całkowicie zrezygnować z lektoratu (chyba, że program studiów przewiduje inaczej).
 2. Studenci rejestrują się na lektorat według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc w grupie
 3. PROCEDURA REJESTRACJI
  • aby zarejestrować się na lektorat student musi uzyskać w swoim macierzystym dziekanacie / sekretariacie identyfikator oraz hasło dostępu do systemu oraz musi dysponować żetonami lektoratowymi, przysługującymi mu w ramach studiów
  • żetony lektoratowe przysługują studentów studiów dziennych oraz wieczorowych
  • w I oraz w II turze rejestracji student może zapisać się maksymalnie na 60h godzin zajęć
  • jeżeli student otrzyma od systemu informację, że nie może zarejestrować się na wybrany kurs, to powinien wybrać inny kurs i powtórzyć procedurę rejestracji
  • studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka TEST DOTYCZY KURSÓW NA POZIOMIE B1 I WYŻSZYCH