Tabela poziomów kursów

  • Tabela poziomów – do samooceny dla studenta poziomu oferowanych kursów

(wg standardów Rady Europy w Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment.

A Common European Framework of Refrence. Strasburg 1996) [.pdf]