Rejestracja na egzaminy


Rejestracja na egzaminy językowe w sesji zimowej
15.11.2019 (od godz. 21.00) – 22.01.2020 (do godz. 23.59)

Student rejestruje się na egzaminy samodzielnie (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl)

  • W terminach rejestracji student może samodzielnie wyrejestrować się z egzaminu
  • Wyrejestrowanie studenta po turze rejestracji jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach,
  • W celu wyrejestrowania się z egzaminu po zakończeniu tury rejestracji, należy złożyć podanie mailem (jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl), do Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych, wraz z niezbędnymi załącznikami, uzasadniającymi rezygnację z egzaminu
  • W przypadku uzasadnionej rezygnacji z egzaminu, studentowi przywraca się żeton egzaminacyjny,
  • Jeżeli zarejestrowany student nie przystąpi do egzaminu, to traci żeton. W protokole egzaminacyjnym przy jego nazwisku zostaje puste pole