Żeton egzaminacyjny [żeton typu EGZ]

Studentom studiów pierwszego stopnia przyznawane są dwa żetony egzaminacyjne, które dają uprawnienia do dokonania rejestracji na egzaminy certyfikacyjne na egzaminy certyfikacyjne z języka obcego (drugi żeton przewidziany jest na dokonanie zapisu na poprawę egzaminu niezaliczonego w pierwszym terminie lub na przystąpienie do egzaminu z innego języka, jeśli egzamin z języka pierwszego został zdany).

Studenci, którzy nie zdali egzaminu w dwóch terminach egzaminacyjnych (wykorzystali oba przysługujące żetony), dokonują zapisu na kurs repetytoryjny, za który należy wnieść opłatę w wysokości 150 PLN.

Na podstawie zaksięgowanej wpłaty, student otrzymuje 1 żeton, umożliwiający dokonanie zapisu na egzamin certyfikacyjny w kolejnym terminie.

Studenci, którzy wykorzystując dwa żetony wywiązali się z wymogu zdania egzaminu z języka obcego na odpowiednim poziomie, a chcący poddać się weryfikacji znajomości innego języka obcego, otrzymują żeton obciążony płatnością w kwocie 150 PLN (nie dokonują zapisu na kurs repetytoryjny)

Żeton egzaminacyjny uprawniający do rejestracji na egzamin, definiowany dla kandydatów spoza UW, obciążony jest płatnością w kwocie 300 PLN