Żeton lektoratowy [żeton typu LEK]

Każdy student studiów pierwszego stopnia dysponuje pulą 240 żetonów lektoratowych (jeden żeton stanowi ekwiwalent jednej godziny zajęć z wybranego języka obcego.

Żeton lektoratowy to uprawnienie do do rejestracji na wybrany lektorat. Po wykorzystaniu swojej puli student może dokonywać dalszych rejestracji, ale są one już dla niego zajęciami płatnymi (pokrywa takie rejestracje z własnych środków)

Żetony, które nie są obciążone płatnością , czyli  „darmowa” pula do dyspozycji studenta ma także swoją wartość wyrażoną w złotówkach. Każda rejestracja bezpłatna dla studenta nie pozostaje bez wpływu na finanse Uczelni. Na podstawie dokonanych przez studenta zapisów ze środków budżetu Uniwersytetu przekazywane są pieniądze do określonych w Uchwale Senatu jednostek prowadzących lektoraty na UW.

Rejestracja na lektorat jest w świetle Regulaminu Studiów na UW zobowiązaniem do jego zaliczenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów student może wyrejestrować się z lektoratu (podczas otwartych tur rejestracji) lub zrezygnować z zaliczenia lektoratu. W pierwszym przypadku niewykorzystane żetony wracają na konto studenta, w drugim przepadają (traktowane są jako wykorzystane).